Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
Máy Hút Chân Không
HV | DZQ400

Máy hút chân không

Máy hút chân không

12.900.000 đ

Công suất: 1.5 - kW
free ship
HV | DZ-400 / 2E

Máy hút chân không

Máy hút chân không

Liên hệ

Công suất: 0.9 - kW
free ship
HV | DZ500

Máy hút chân không

Máy hút chân không

Liên hệ

Công suất: 650 - W
free ship
HV | DZQ600

Máy hút chân không

Máy hút chân không

Liên hệ

Công suất: 1500 - W
free ship
HV | DZQ-500x2

Máy hút chân không

Máy hút chân không

Liên hệ

Công suất: 1.5 - kW
free ship
HV | Elip P600 2SB

Máy hút chân không

Máy hút chân không

Liên hệ

Công suất: 1.5 & 3 - kW
free ship
Đối tác Rochdale Spears
© Date 05-08T11T12 / 2018 |ー2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Facebook
  • Youtube

Máy đóng gói hút chân không

QUẠT CÔNG NGHIỆP | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Máy đóng gói hút chân không