Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
Máy lạnh di động Blue Elephant
BLUE ELEPHANT | PW-F18C

Máy lạnh di động

Máy lạnh di động

9.000.000 đ

Công suất: 5300 - W
free ship
BLUE ELEPHANT | PA-M07CC

Máy lạnh di động

Máy lạnh di động

16.000.000 đ

Công suất: 2050 - W
free ship
BLUE ELEPHANT | PW-F085CP

Máy lạnh di động

Máy lạnh di động

19.250.000 đ

Công suất: 2500 - W
free ship
BLUE ELEPHANT | KSA-3000D

Máy lạnh di động

Máy lạnh di động

35.699.400 đ

Công suất: 1.35 - kW
free ship
BLUE ELEPHANT | KSA-5000-2D

Máy lạnh di động

Máy lạnh di động

44.000.000 đ

Công suất: 2.31 - kW
free ship
BLUE ELEPHANT | KSA-5000D

Máy lạnh di động

Máy lạnh di động

44.499.400 đ

Công suất: 2.31 - kW
free ship
Đối tác Rochdale Spears
© Date 05-08T11T12 / 2018 |ー2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Facebook
  • Youtube

Nhà cung cấp máy lạnh di động thương hiệu BLUE ELEPHANT - Hàn Quốc tại Việt Nam

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

Nhà cung cấp máy lạnh di động thương hiệu BLUE ELEPHANT - Hàn Quốc tại Việt Nam