Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
Máy phát điện
MITSUBISHI | MDS-11T

Máy phát điện

Máy phát điện

151.700.000 đ

Công suất: 10kVA - 8 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MITSUBISHI | MDS-16T

Máy phát điện

Máy phát điện

158.800.000 đ

Công suất: 15kVA - 12 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MITSUBISHI | MDS-22T

Máy phát điện

Máy phát điện

183.700.000 đ

Công suất: 20kVA - 16 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MITSUBISHI | MDS-33T

Máy phát điện

Máy phát điện

212.400.000 đ

Công suất: 30kVA - 24 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MITSUBISHI | MDS-44T

Máy phát điện

Máy phát điện

230.000.000 đ

Công suất: 40kVA - 32 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MITSUBISHI | MDS-55T

Máy phát điện

Máy phát điện

289.600.000 đ

Công suất: 50kVA - 40 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MITSUBISHI | MDS-66T

Máy phát điện

Máy phát điện

317.500.000 đ

Công suất: 60kVA - 48 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MITSUBISHI | MDS-110T

Máy phát điện

Máy phát điện

352.900.000 đ

Công suất: 100kVA - 80 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MITSUBISHI | MDS-2250T

Máy phát điện

Máy phát điện

4.811.000.000 đ

Công suất: 2.100kVA - 1.680 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Đối tác Rochdale Spears
© Hv19-sー05-08T11T12 / 2018 |ー2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Facebook
  • Youtube

Chính hãng máy phát điện Mitsubishi Hùng Vương ||

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

Chính hãng máy phát điện Mitsubishi Hùng Vương ||