Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
QUẠT CÔNG NGHIỆP
HASAKI | HST20

Quạt hút tay xách

Quạt hút tay xách

1.400.000 đ

Công suất: 180 - W
free ship
HASAKI | HST30

Quạt hút xách tay

Quạt hút xách tay

1.850.000 đ

Công suất: 500 - W
free ship
HASAKI | HST40

Quạt hút xách tay

Quạt hút xách tay

3.200.000 đ

Công suất: 1.100 - W
free ship
SOFFNET | SHT-25

Quạt hút dạng tròn

Quạt hút dạng tròn

1.670.000 đ

Công suất: 130 - W
free ship
SOFFNET | SHT-35

Quạt hút dạng tròn

Quạt hút dạng tròn

3.030.000 đ

Công suất: 800 - W
free ship
SOFFNET | SHT-45

Quạt hút dạng tròn

Quạt hút dạng tròn

4.480.000 đ

Công suất: 1.500 - W
free ship
DASIN | KWP-2460 (Quạt chống nước)

Quạt chống nước

Quạt chống nước

3.300.000 đ

Công suất: 300 - W
free ship
GALE | AFS-500

Quạt đứng công nghiệp

Quạt đứng công nghiệp

1.430.000 đ

Công suất: 140 - W
free ship
GALE | WF-500P

Quạt treo tường

Quạt treo tường

1.320.000 đ

Công suất: 140 - W
free ship
LESSO HOME | LS-650S

Quạt treo tường

Quạt treo tường

1.364.000 đ

Công suất: 155 - W
free ship
LESSO HOME | LS-750S

Quạt treo tường

Quạt treo tường

1.430.000 đ

Công suất: 190 - W
free ship
DASIN | KWP - 1845

Quạt treo tường

Quạt treo tường

1.639.000 đ

Công suất: 70 - W
free ship
DASIN | KIN - 200

Quạt hút di động

Quạt hút di động

3.608.000 đ

Công suất: 107 - W
free ship
DASIN | KWPA-2050 (Không dùng điện)

Quạt chống cháy nổ

Quạt chống cháy nổ

6.292.000 đ

Công suất: 0.6 - Mpa
free ship
LESSO HOME | LS-650MM

Quạt đứng công nghiệp

Quạt đứng công nghiệp

1.463.000 đ

Công suất: 155 - W
free ship
DASIN | KWP - 2460

Quạt treo tường

Quạt treo tường

2.860.000 đ

Công suất: 300 - W
free ship
DASIN | KIN - 300

Quạt hút di động

Quạt hút di động

4.356.000 đ

Công suất: 265 - W
free ship
DASIN | KSMA-2050 (Không dùng điện)

Quạt chống cháy nổ

Quạt chống cháy nổ

6.655.000 đ

Công suất: 0.6 - Mpa
free ship
DASIN | KWP - 3076

Quạt treo tường

Quạt treo tường

3.674.000 đ

Công suất: 320 - W
free ship
DASIN | KIN - 500

Quạt hút di động

Quạt hút di động

5.280.000 đ

Công suất: 340 - W
free ship
LESSO HOME | LS-750MM

Quạt đứng công nghiệp

Quạt đứng công nghiệp

1.540.000 đ

Công suất: 190 - W
free ship
DASIN | KSM - 2460

Quạt đứng công nghiệp

Quạt đứng công nghiệp

3.487.000 đ

Công suất: 300 - W
free ship
DASIN | KSM - 3076

Quạt đứng công nghiệp

Quạt đứng công nghiệp

4.587.000 đ

Công suất: 320 - W
free ship
DASIN | KSM - 3076 H

Quạt đứng công nghiệp

Quạt đứng công nghiệp

5.115.000 đ

Công suất: 525 - W
free ship
DASIN | DST-1845

Quạt đứng 3 đầu

Quạt đứng 3 đầu

4.290.000 đ

Công suất: 76 - W
free ship
DASIN | KVF - 1025

Quạt thông gió

Quạt thông gió

672.000 đ

Công suất: 32 - W
free ship
DASIN | TANK - 2460

Quạt di động

Quạt di động

4.136.000 đ

Công suất: 155 - W
free ship
DASIN | KVF - 1845

Quạt thông gió

Quạt thông gió

2.390.300 đ

Công suất: 135 - W
free ship
DASIN | TANK - 3076

Quạt di động

Quạt di động

4.895.000 đ

Công suất: 250 - W
free ship
DASIN | TANK - 40100

Quạt di động

Quạt di động

5.940.000 đ

Công suất: 312 - W
free ship
HUAYIN | HYF - 650

Quạt hút Composite

Quạt hút Composite

Liên hệ

Công suất:
free ship
HUAYIN | HYF - 750

Quạt hút Composite

Quạt hút Composite

Liên hệ

Công suất:
free ship
DASIN | KVF - 2460

Quạt thông gió

Quạt thông gió

3.586.000 đ

Công suất: 270 - W
free ship
Đối tác Rochdale Spears
© Date 05-08T11T12 / 2018 |ー2020 All Rights Reserved
  • Skype
  • Facebook
  • Youtube

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN HÙNG VƯƠNG

QUẠT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

THIẾT BỊ LƯU THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP